Skip to main content Skip to search

recent blog posts

ОТКЛОНЕН ПОЛЕТ

 • 22.05.2018
 • by tochenpolet

В случаите на отклонен полет, при които пътникът пристига при летище, различно от посоченото като краен пункт в първоначалния му план за пътуване, следва да се третират по същия начин като отмяна, освен ако: – въздушният превозвач не е предложил…

ОТМЯНА НА ПОЛЕТ

 • 19.05.2018
 • by tochenpolet

Съгласно тълкувателните насоки за Регламент /ЕО/ № 261/2004 на Комисията е дадено следното тълкуване на ОТМЯНА: Определение за „отмяна“ в чл. 2 буква „л“ от Регламента понятието „отмяна“ е определено като „неексплоатация на полет, който е предварително планиран и за…

СЪБИТИЯ, КОИТО ПОРАЖДАТ ПРАВА,СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ /ЕО/ № 261 ОТ 2004 г. НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

 • 16.05.2018
 • by tochenpolet

Съгласно тълкувателните насоки за Регламента, събития, които пораждат права са: 1. Отказан достъп на борда а/ Понятието „отказан достъп на борда“ В съответствие с чл. 2, буква й /от Регламента/ „понятието отказан достъп на борда“ не обхваща ситуация, при която…

ОТМЕНЕН ПОЛЕТ

 • 11.05.2018
 • by tochenpolet

Чл. 5 от Регламент /ЕО/ № 261/2004 г. на Европейския Парламент и на Съвета урежда правата на съответните пътници при отмяна на полет. Пътниците получават помощ от въздушния превозвач като трябва да им се предложи избор между възстановяване до 7…

ЗАКЪСНЯЛ ИЛИ ОТМЕНЕН ПОЛЕТ

 • 09.05.2018
 • by tochenpolet

За голямо закъснение се счита всяко забавяне на полета повече от два часа. Над този срок се дължи обезщетение. Но дори и да е по-кратко отлагането на полета, имаме право на информация. Когато полетът е закъснял повече от два часа…

ПОВЕЧЕ ПРАВА ЗА АВИОПЪТНИЦИТЕ

ПОВЕЧЕ ПРАВА ЗА АВИОПЪТНИЦИТЕ

 • 08.05.2018
 • by tochenpolet

Ощетени от авиокомпани пътници вече могат да търсят и неимуществени вреди, постанови съда на ЕС в Люксембург. В случай на отмяна на полет авиопътниците ще могат вече да претендират и за обезщетение за неимуществени вреди. Това гласи едно от последните…

Здравейте, ТОЧЕН ПОЛЕТ се грижи за Вас

Здравейте, ТОЧЕН ПОЛЕТ се грижи за Вас

 • 03.05.2018
 • by tochenpolet

Здравейте, ТОЧЕН ПОЛЕТ се грижи за Вас да получите обезщетение и компенсация за причинените неудобства и финансови загуби при ЗАКЪСНЯЛ ПОЛЕТ, ОТМЕНЕН ПОЛЕТ, НЕДОПУСКАНЕ ДО БОРДА БЕЗ ВАШЕ СЪГЛАСИЕ, ЗАГУБА НА БАГАЖ И НАСТАНЯВАНЕ В ПО-НИСКА КЛАСА. Ние работим по…