Съгласно чл. 6 от Регламент /ЕО/ № 261/2004 г.

1  Когато опериращ въздушен превозвач очаква по разумни причини даден полет да закъснее повече от времето за излитане по разписание:

а/ за два или повече часа при полети до 1500 км; или

б/ за три или повече часа при всички полети на територията на Общността над 1500 км и при всички други полети между 1500 и 3500 км; или

в/ за 4 часа или повече при всички полети, непопадащи под букви /а/ или /б/, на пътниците си предлага от опериращия въздушен превозвач:

  • помощ по чл. 9, параграф 1, /а/ и 9, параграф 2; и
  • когато нормално очакваното начало на полета е минимум денят след
  • предварително обявеното начало на полета, помощта посочена в чл. 9, параграф 1, /б/ и 9, параграф 1, /в/, и
  • когато закъснението е минимум 5 часа помощта, посочена в чл. 8, параграф 1, /а/.
  1. При всички обстоятелства, помощта се предлага в рамките на времето, посочено по-горе по отношениена всяка категория разстояние.