Skip to main content Skip to search

Права на пътниците

Пътниците имат право на обезщетение при:

1. Когато им е отказан достъп на борда против тяхната воля;

2. Техният полет е отменен;

3. Техният полет е закъснял;

4. При настаняване на място в по-ниска класа.

Дължимото обезщетение по точки 1,2, и 3 е в размер от 250 до 600 евро на човек в зависимост от разстоянието на полета.

По т. 4 въздушният превозвач е длъжен да възстанови от 30% до 75% от цената на билета в зависимост от разстоянието и някои допълнителни условия.

Във всичките посочени случаи за събирането на дължимото обезщетение Вие не заплащате нищо. Комисионната ни е 20% от събраната сума за дължимото обезщетение. Ние ще ползваме всички законни средства /извънсъдебни и съдебни/ за пълното събиране на дължимото обезщетение.

Предлагаме премия от 15 евро на всички наши клиенти, които са препоръчали ТОЧЕН ПОЛЕТ на близки и познати, имащи право на обезщетение от въздушен превозвач, когато  те са ни потърсили за услуга.

Действие на точен полет за събиране на обезщетението

  1. Прикачете или изпратете на Еmail: office@tochenpolet.com бордна карта или електронен билет или платежно;
  2. Ние ще Ви съобщим по телефон или ще Ви изпратим по Email уточнения размер на дължимото от Вашата компания превозвач обезщетение;
  3. При Ваше съгласие ще Ви изпратим подписания от нас проект за договор за цесия, с който Вие ни прехвърляте правото си на обезщетение срещу което ние се задължаваме да Ви заплатим цялата сума по обезщетението след приспадане на нашата комисионна в размер на 20% от нея. Ако сте съгласни с условията по него може да ни го върнете подписан от Вас на нашия Email или по пощата на п.к. № 152 в пощенски клон 1504 в гр. София, ул. Оборище № 24.
  4. След получаване на изпратения от Вас договор ние ще извършим всичко необходимо за събирането на пълния размер обезщетение от превозвача.
  • При доброволно плащане незабавно ще Ви преведем сумата по обезщетението по посочен от Вас начин /б. сметка или в брой/;
  • При оттказ от доброволно плащане на дължимото обезщетение Точен полет по силата на сключения с Вас договор за цесия ще заведе иск по съдебен ред срещу превозвача, напълно безплатно за Вас, и незабавно след успешното събиране на дължимата сума ще Ви бъде преведена след приспадане на комисионната от 20% по посочения по-горе и избран от Вас начин. По всяко време при Ваше поискване ще Ви дадем точна информация за хода на делото до неговото приключване.