Чл. 5 от Регламент /ЕО/ № 261/2004 г. на Европейския Парламент и на Съвета урежда правата на съответните пътници при отмяна на полет. Пътниците получават помощ от въздушния превозвач като трябва да им се предложи избор между възстановяване до 7 дни на пълната стойност на билета на цената, на която е купен, за част или части от неосъществения път, за част или части от вече осъществения път ако полетът повече не изпълнява предназначението си по отношение на първоначалния план за пътуване. Алтернативно може да предложи премаршрутиране при сравними транспортни условия до техния краен пункт на пристигане при първа възможност или премаршрутиране при сравними транспортни условия до техния краен пункт на пристигане на по-късна дата, удобна за пътника, в зависимост от наличността на свободни места. Когато в случай на обслужване на град, агломерация или регион от няколко летища, опериращият въздушен превозвач предлага на пътник полет до летище като алтернатива, на това за което е направена резервацията, опериращият въздушен превозвач поема разходите за прехвърлянето на пътника от алтернативното летище или до това, за което е направена резервацията, или до друг близък краен пункт на пристигане, съгласувано с пътника. Освен това въздушният превозвач следва да осигури на пътника храна и напитки според времето за изчакване и също така две безплатни телефонни обаждания, телекс или факс съобщения или електронни съобщения.

При отмяна на полет съответните пътници, когато не са: информирани за отмяната минимум две седмици преди началото на полета или не са информирани за отмяната между две седмици и седем дни преди началото на полета по разсписание и не им е предложено премаршрутиране, което им позволява да заминат не по-късно от два часа преди началото на полета по разсписание и да достигнат техния краен пункт на пристигане за по-малко от 4 часа след времето за пристигане или не са информирани за отмяната по-малко от седем дни преди началото на полета по разсписание и им е предложено премаршрутиране, което им позволява да заминат не по-късно от един час преди началото на полета по разсписание и да достигнат техния краен пункт на пристигане за по-малко от два часа след времето за пристигане по разсписание имат право на обезщетение възлизащо на:

– 250 евро за всички полети до 1500 км;

-400 евро за всички полети на територияята на Общността над 1500 км, и за всички други полети между 1500 и 3500 км;

-600 евро за всички полети, непопадащи в по-горните случаи.

Посочените обезщетения се изплащат в брой, чрез електронен банков превод, банкови ордери или банкови чекове или с подписано съгласие на пътника, в пътнически ваучери и/или други услуги.