Здравейте, ТОЧЕН ПОЛЕТ се грижи за Вас да получите обезщетение и компенсация за причинените неудобства и финансови загуби при ЗАКЪСНЯЛ ПОЛЕТ, ОТМЕНЕН ПОЛЕТ, НЕДОПУСКАНЕ ДО БОРДА БЕЗ ВАШЕ СЪГЛАСИЕ, ЗАГУБА НА БАГАЖ И НАСТАНЯВАНЕ В ПО-НИСКА КЛАСА. Ние работим по РЕГЛАМЕНТ 261/2004 г. на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно създаване на общи правила  за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети. Работим прилагайки и българското законодателство с опитни и квалифицирани юристи.