Skip to main content Skip to search

За нас

ТОЧЕН ПОЛЕТ е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 205017801, вписано в Агенция по вписванията. Предмета на дейност на дружеството е извършване на консултации, предназначени към самолетни пътници, съгласно ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ 261/2004 г., дейности по комуникации с авиокомпании от името на техни клиенти, събиране на вземания от авиокомпании за получаване на обезщетения от самолетни пътници, управление на вземанията, включително и чрез изкупуване на вземанията /цесия/.

Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. ТОЧЕН ПОЛЕТ спазва законите за защита на личните данни в ЕС и България. Ние ще използваме събраните лични данни, за да можем да изпълним договора, който сме склюючили с Вас. Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели. ТОЧЕН ПОЛЕТ може да предостави личните Ви данни само в предвидените от закона случаи.

За дружеството работи екип от опитни юристи с дългогодишен юридически стаж в областта на гражданското и търговско право.

Данни за контакт:

  • Адрес: гр. София, ул.“Ивац войвода“ № 37
  • Еmail: office@tochenpolet.com
  • Тел. 0889931035
  • Viber 0889931035
  • Пощенска кутия: София, ул.“Оборище“ № 24, п.к. 152