За голямо закъснение се счита всяко забавяне на полета повече от два часа. Над този срок се дължи обезщетение. Но дори и да е по-кратко отлагането на полета, имаме право на информация. Когато полетът е закъснял повече от два часа и е на разстояние до 1500 км, авиокомпанията е длъжна да ви осигури храна, напитки и хотел, както и ви дължи обезщетение от 250 евро.

Пътниците имат право на обезщетение от 400 евро, когато полетът е закъснял повече от три часа и е на разстояние между 1500 и 3000 км.

Дължимото обезщетение за дълги полети над 3500 км със закъснение повече от 4 часа е 600 евро.

Когато полетът е отменен или закъснява повече от 5 часа, имаме право да си поискаме цялата цена на билета обратно и да се откажем да пътуваме.